top of page

Vertrouwenspersonen SKY Tilburg

Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat gedrag dat door de een als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. 

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, trainer, of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen van SKY Tilburg.

 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van SKY Tilburg wil dit soort ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen en heeft in dit kader twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

De vertrouwenspersonen van SKY Tilburg:

Tessa Pietersen - Urselman (moeder van Isabella) en

Ingrid de Bakker - Cruijssen (moeder van Evi)

Tessa gaat zich hoofdzakelijk inzetten voor de jeugd tot en met 13 jaar, en Ingrid zal er zijn voor de 13+ leden.

Zij fungeren in eerste instantie als luisterend oor en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

In het informatie document onder deze tekst vind je meer informatie over de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging en over de werkwijze. Wat zijn bijvoorbeeld de taken en de vaardigheden van de vertrouwenspersoon, wat is de werkwijze bij een klacht, aan welke gedragscode dient de vertrouwenspersoon zich te houden, etc. 

Hoe kun je contact leggen met een van de vertrouwenspersonen:

1: spreek haar aan voor/tijdens/na een training

2: bel Tessa of Ingrid, of mail naar een van de volgende adressen: 

Tessa (t/m 13 jaar):               06-24988797 en turselman@hotmail.com

Ingrid (13 jaar en ouder):       06-53487727 en icruijssen@yahoo.com

Je bericht wordt vertrouwelijk behandeld!

informatie document

bottom of page